Studenten in de kinderopvang; SKH inspireert.

Geen last maar een lifesaver!

In verband met de enorme tekorten in de kinderopvang zijn de kwalificatie-eisen voor medewerkers in de branche, al dan niet tijdelijk, verruimd. Super! Want op die manier komen veel meer kandidaten in aanmerking voor een baan binnen de kinderopvang. Probleem opgelost zou je denken, maar dat is niet zomaar gezegd. Want naast dat de markt uitdagend blíjft voor werkgevers, benutten ook niet alle kinderopvangorganisaties de mogelijkheden die de verruimde kwalificatie-eis biedt. Zo worden er bijvoorbeeld nog heel weinig studenten ingezet, terwijl deze gemotiveerde doelgroep zéker uitkomst kan bieden.

Studenten moeten eerst boventallig werken en aanvullende bewijzen tonen voordat zij formatief mee kunnen draaien op de groep volgens de tijdelijke verruiming van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers. Dat lijkt een flinke investering voor een tijdelijke oplossing, daarom zijn kinderopvangorganisaties huiverig voor het inzetten van studenten. Toch zijn er ook organisaties die wél studenten inzetten, en met succes!

Maar hoe dan?

Wij vroegen het aan Karin Mulderij van Stichting Kinderopvang Haren (SKH). Karin is HR-medewerker, zij voert selectie- en arbeidsvoorwaardengesprekken met nieuwe medewerkers, coördineert ziekteverzuim en houdt zich onder andere bezig met scholing en personeelsmutaties. SKH zet naar tevredenheid studenten in op de groepen. Om te voldoen aan de kwalificatie-eis en de studenten snel in te zetten werden niet alleen het bestaande selectiebeleid en het inwerkproces aangepast, maar er werden ook nieuwe communicatiestructuren opgezet.

Het begint met de mindset..

Karin vertelt dat het begint met het veranderen van de mindset; je moet de inzet van studenten gaan zien als een investering voor de lange termijn, en niet als een tijdelijke oplossing. De markt blijft de komende jaren zoals hij is en die markt kun je niet veranderen. Daarom moet je meebewegen, buiten de box denken en kansen creëren voor kandidaten die geen ‘kant en klaar’ profiel hebben. Karin vertelt dat snelheid en interne communicatie daarbij ontzettend belangrijk zijn.

De locatiemanager als spin in het web

Karin spreekt met veel lof over de locatiemanagers van SKH. Zij zijn een belangrijke spin in het web. Zij houden zicht op de tekorten en de ruimte tot in-/boventallig werken op hun groep(en). Communiceren hierover met elkaar en met HR, reageren snel op profielen en zijn vervolgens nauw betrokken bij het verdere selectieproces van (student)kandidaten. Daarnaast blijven zij ook in gesprek met de medewerkers op hun groep(en).

Pedagogisch medewerkers als drijvende kracht

Karin benoemt dat de inzet van de pedagogisch medewerkers heel belangrijk is geweest. Zij zijn de drijvende kracht. Het inwerken en boventallig meelopen van een student maakt dat er extra taken bij pm’ers komen te liggen. Zij hebben het belang van de organisatie boven hun eigen belang moeten stellen. Ook als een medewerker het leuk vindt om een ander in te werken vergt het natuurlijk energie. Gelukkig plukken zij zelf ook de vruchten van deze investering. Naast een extra paar handen om formatief in te zetten leren pm’ers en hun nieuwe student-collega’s van elkaar. Dat zorgt voor een leuke dynamiek.    

Is het de investering waard?

Studenten hebben vaak te maken met wisselende roosters en een flexibele beschikbaarheid. Karin vertelt dat beschikbaarheid van de student bij SKH een belangrijk onderdeel van het selectieproces is. Zij moeten bijvoorbeeld minimaal een jaar in dienst kunnen blijven. ‘In de toekomst kijken kun je nooit’ zegt Karin, ‘maar voor sommige studenten geldt dat zij in verband met stages of roosterwisselingen geen toezeggingen kunnen doen voor een jaar en dan is het zowel voor SKH als voor de student een te grote investering’. Gelukkig zijn er genoeg studenten die wel lang genoeg inzetbaar zijn! Daarnaast zijn zij erg gemotiveerd om werkervaring op te doen, zij leren veel en blijven vaak ook langer verbonden aan de organisatie.

Samenwerking met De Zorgfabriek

In verband met de personeelstekorten was SKH op zoek naar uitzendkrachten, met deze vraag klopten zij aan bij De Zorgfabriek. Omdat voor volledig gekwalificeerde krachten de banen voor het oprapen liggen en zij vaak meer uren elders kunnen werken bleek de vraag niet goed aan te sluiten bij de huidige markt. De oplossing was helder; SKH maakt ruimte voor de inzet van studenten en De Zorgfabriek stelt studenten voor die volgens de verruimde kwalificatie-eis bij SKH de slag kunnen. Het contact is laagdrempelig en er is een kort lijntje met talentcoördinator Sylvana van De Zorgfabriek. ‘Sylvana is top!’.

Het advies van Karin aan organisaties die twijfelen over de inzet van studenten is: ‘Doen!, ga met de tijd mee en leer vooral van elkaar’.

Wij kunnen ons helemaal vinden in deze mooie afsluiter. Het is zowel voor de kinderopvang áls voor studenten die ervaring op willen doen een win-win situatie. Stichting Kinderopvang Haren laat goed zien wat je kunt bereiken als je sámen de schouders eronder zet.

Wil jouw organisatie ook graag studenten inzetten en ben je benieuwd hoe De Zorgfabriek je hierbij kan helpen? Lees hier meer of neem contact met ons op. Ben je student en wil je graag ervaring opdoen in de kinderopvang? Bekijk dan onze vacatures.

*Met speciale dank aan Karin Mulderij voor het delen van de ervaring en het inspirerende verhaal van SKH.

Noordoost
Regio Noordoost-Nederland
Martinikerkhof 10
9712 JG Groningen
050-3051915info@dezorgfabriek.nl
Midden
Regio Midden-Nederland
Wolvenplein 27
3512 CK Utrecht
071-5892145info@dezorgfabriek.nl
Zuidwest
Regio Zuidwest-Nederland
Hoofdstraat 1-3
2351 AA Leiderdorp
071-5892145
info@dezorgfabriek.nl
Mail ons
Bel ons