Let op! De eindejaarsuitkering valt onder de inlenersbeloning

Alle uitzend- en detacheringsorganisaties zijn verplicht de inlenersbeloning te volgen. Per 2 januari 2023 is de eindejaarsuitkering toegevoegd aan het loonverhoudingsvoorschrift. Maar wat houdt die inlenersbeloning nu eigenlijk in? En waar moet je als opdrachtgever op letten?

Wat is inlenersbeloning?

In Nederland moeten het loon en de vergoedingen, die aan de uitzendkracht worden uitgekeerd door de uitzendorganisatie, gelijk zijn aan het loon en de vergoedingen, die worden toegekend aan werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de organisatie waar de uitzendkracht wordt ingezet. Dit principe van gelijke beloning noemen we de ‘inlenersbeloning’. Een uitzendorganisatie moet de inlenersbeloning toepassen aan de hand van het loonverhoudingsvoorschrift.

In het loonverhoudingsvoorschrift staan de looncomponenten die onder de inlenersbeloning vallen. Dat zijn:

  • Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  • De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (ADV). Deze kan (dit is de keuze van de uitzend- en detacheringsorganisatie) gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
  • Alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk. Te denken valt aan (niet limitatief): overwerk, werken op avond-, weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegendienst, lage en/of hoge temperaturen, gevaarlijke stoffen, vuil werk);
  • Initiële loonsverhoging. Vanaf hetzelfde tijdstip als bij de opdrachtgever;
  • Onbelaste kostenvergoedingen;
  • Periodieken. Hoogte en tijdstip zoals bij de opdrachtgever bepaald;
  • Vergoeding van reisuren en/ of reistijd verbonden aan het werk. Tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt;
  • Eenmalige uitkeringen. Ongeacht het doel of de reden van de uitkering;
  • Thuiswerkvergoedingen. Waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld, bruto wordt uitgekeerd;
  • Eindejaarsuikering. Hoogte en tijdstip en voorwaarden zoals bij de opdrachtgever bepaald.

Waarom loon doorgeven aan uitzendorganisatie?

Wanneer wij starten met de samenwerking zullen wij de looncomponenten bij iedere opdrachtgever opvragen. Een opdrachtgever is verplicht om dit aan ons door te geven volgens de zogenaamde ‘informatieplicht’. Wij vragen onze opdrachtgevers ook om wijzigingen tijdig door te geven, zodat we altijd kunnen voldoen aan de inlenersbeloning.

Eindejaarsuitkering en eenmalige uitkeringen voor uitzendkrachten

De eindejaarsuitkering is per 2 januari 2023 toegevoegd aan het loonverhoudingsvoorschrift. Deze uitkering wordt berekend aan de hand van het aantal uren dat een uitzendkracht heeft gewerkt, naar rato dus. Dit geldt echter niet voor de eenmalige uitkeringen. Vooral voor organisaties die uitzendkrachten inzetten voor invaldiensten is het daarom belangrijk om het op tijd aan de uitzendorganisatie te laten weten als een uitzendkracht niet meer zal worden ingezet. Een uitzending stopt namelijk pas als deze wordt opgezegd door de opdrachtgever of de uitzendkracht. Dus als een invaller bijvoorbeeld een paar dienstjes draait in het eerste kwartaal en de uitzending wordt niet beëindigt, dan is de uitzendorganisatie verplicht om de eenmalige uitkeringen te blijven uitkeren en te factureren aan de opdrachtgever. Daarom vragen wij klanten die invallers inzetten regelmatig of de bestaande uitzendingen actief moeten blijven, of moeten worden beëindigd.

Hopelijk is het nu een beetje duidelijker geworden. Heb je vragen over de inlenersbeloning? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Noordoost
Regio Noordoost-Nederland
Martinikerkhof 10
9712 JG Groningen
050-3051915info@dezorgfabriek.nl
Zuidwest
Regio Zuidwest-Nederland
Hoofdstraat 1-3
2351 AA Leiderdorp
071-5892145
info@dezorgfabriek.nl
Mail ons
Bel ons